SCT Printing House

โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

SILKSCREEN PRINTING

โรงพิมพ์ ซิลค์สกรีน

โรงพิมพ์ เอสซีที อินเตอร์พริ้น รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ระบบออฟเซ็ท และออฟเซ็ทยูวี ทุกชนิด

รายละเอียดลักษณะรูปแบบของงาน พิมพ์ซิลค์สกรีน (SilkScreen) เหมาะสำหรับงานไม่ไล่โทนสี(งานสีตาย) เช่น ลายแบบธงชาติ ตัวหนังสือธรรมดา หรือโลโก้ธนาคารต่างๆ ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน สามารถทำงานสอดสี หรืองานแบบไล่โทนสีภาพเหมือนจริงได้เช่นกัน

แต่ไม่นิยมเพราะจะเม็ดสีใหญ่กว่าระบบพิมพ์ออฟเซ็ท ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทเม็ดสีความละเอียด 175dpi. แต่ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีน จะความละเอียดของเม็ดสี ประมาณ 60-90 dpi. ระบบซิลค์สกรีน จึงไม่นิยมมาทำงานลักษณะภาพเหมือนจริงเช่น ภาพต้นไม้ ภาพรถยนต์ ภาพนางแบบ ภาพไล่โทนสีสอดสี แต่ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน จะเหมาะสมกับงานลักษณะงาน เหมือนภาพงาน ตัวอย่างด้านบน ที่จะเป็นงานสีตายไม่ไล่โทนสี จะแยกสีเป็นสีพิเศษสีใครสีมัน หรือเรียกง่ายๆว่าสีตาย คือ แดงก็แดง ดำก็ดำสีชมพูก็ชมพูไปเลย ไม่มีไล่แดงอ่อนไปแดงเข้ม หรือจะ ไม่มีการไล่น้ำเงินมาจนเป็นสีฟ้าอ่อน ซึ่งระบบพิมพ์ออฟเซ็ทจะสามารถทำได้

ข้อดีของระบบงานพิมพ์ซิลค์สกรีน คือ การลงผ่านผ้าโพลีเอสเตอร์ สีจะลงหนักกว่าทุกระบบพิมพ์อื่นๆประมาณเกือบ 10 เท่า ซึ่งจะทำให้ความคงทน สวยสด งดงาม อยู่ทนแดน และ ทนฝน ได้นานกว่าระบบพิมพ์อื่นๆ ซึ่งงาน พิมพ์ระบบซิลค์สกรีน จะมีอายุการใช้งาน ประมาน 1 ปี-2 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งจะอยู่ได้นานกว่างาน พิมพ์ ระบบอื่นประมาน 1 ปี และงาน พิมพ์ซิลค์สกรีน เหมาะสมกับงาน พิมพ์สติกเกอร์ ฉลากสินค้า พลาสติก และอื่นๆ

สามารถพิมพ์งานจำนวนน้อย 500-1,000 ใบพิมพ์ได้ หรืองานจำนวนมาก 2,000 ใบพิมพ์ขึ้นไปได้ ความสามารถพิเศษของงาน ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน ที่ไม่เหมือนใคร คือ สามารถพิมพ์ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีน ลงบนวัสดุที่ไม่ใช่แผ่นเรียบๆได้เช่น พิมพ์สกรีนกล่องเหล็ก พิมพ์สกรีนแฟลชไดร์ พิมพ์วัสดุที่มีความนูน ที่ไม่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ แต่ไม่สามารถพิมพ์สกรีนบนจุดที่ โค้งมาก หรือ บุ๋ม หรือนูนไม่สม่ำเสมอได้